Na čo si dať pozor pred kúpou okien?

Kvalita overená časom.

V praxi sa dennodenne stretávame s podceňovaním dôležitosti správneho výberu okien. Projektanti bežne opomínajú bližšiu špecifikáciu okien a pre klienta je často najdôležitejší kritériom pri výbere okien cena, nakoľko parametrom nerozumie. 

V prvom rade je nutné lepšie poznať parametre, pretože tieto sa často rôzne, niekedy nechtiac, inokedy zámerne prezentujú, podľa toho kto Vám okno chce predať… Parametre majú podobné označenie a preto sa ľahko zamieňajú. Pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé časti, z ktorých sa okná skladajú:

Izolačné sklá

Izolačné sklá sú zložené spravidla z dvoch alebo troch tabúľ skla. Vzdialenosť medzi nimi vymedzuje rôzne široký dutý dištančný profil – nazývaný často aj „dištančný rámik“. Kombinácia skladby skiel zvýrazňuje prednosti rôznych typov skla, ale aj mení vplyv slnečného žiarenia.

Preto rôzni výrobcovia okien môžu mať rôzne kombinácie parametrov pre trojsklo – jednoducho nie je trojsklo ako trojsklo ! Môžete sa stretnúť u nás aj s menej rozšíreným riešením Heat Mirror. Ide o dvoj sklo so zabudovanou fóliou namiesto stredného skla. Celková váha takéhoto „trojskla“ je o 1/3 nižšia, čo má samozrejme svoje výhody. Nevýhodou je cena.

Dôležité parametre skla: Ug – súčiniteľ prechodu tepla skla (malé g je z anglického glass) – niekedy sa označuje aj Uskla – jednotka je W/(m2.K) tento parameter popisuje tepelno-izolačnú kvalitu skla. Čím je toto číslo menšie, tým cez sklo z domu uniká menej tepla v zime, a tiež tým menej nadbytočného tepla sa dostane do domu v lete počas horúcich dní . g – celková priepustnosť slnečného žiarenia – udáva sa v percentách. Udáva koľko percent dopadnutej slnečnej energie cez sklo sa dostane dovnútra, pretože časť sa odrazí od skiel naspať. Preto v nízkoenergetických a pasívnych domoch, kde práve využívame solárne zisky je dôležité, aby toto číslo bolo čo najvyššie. U trojskiel sa toto aktuálne hýbe medzi 50-60 %

Dištančný rámik

Kvalitu skla často krát určuje na prvý pohľad drobný detail akým je dištančný rámik. Pri jeho výbere treba byť obozretný, nakoľko na trhu sú aktuálne používané 3 typy:

  • hliníkový – najlacnejší
  • nerezový
  • „teplý rámik“ (zvyčajne plastový)

Aký je teda rozdiel medzi dištančnými rámikmi? Podstatný! Rosia sa Vám doma okná? Pravdepodobne sa začínajú rosiť práve okolo rámika a máte ho z hliníka. Hliník je tepelný vodič a preto sklo v mieste pripojenia na rámik je vnútri studené a rosí sa. Najlepší je “teplý rámik” a odporúčame práve tento, ale už aj nerezový je výrazne lepší ako hliníkový. Ak Vám niekto ponúkne v súčasnosti okno s hliníkovým rámikom, mali by ste spozornieť.

Výplň medzi sklami

Najčastejšie sa používa finančne najdostupnejšia výplň argónom. Používa sa aj drahší a na výrobu energeticky náročnejší plyn kryptón. Jeho použitie ešte viac zlepší parametre trojskla, jeho cena je však výrazne vyššia.

Rosenie okien

Pri rosení okien ide o to, že na povrchu okna dochádza k poklesu teploty na teplotu rosného bodu. Rosný bod ovplyvňuje vlhkosť a teplota vzduchu v miestnosti + je niekoľko veci, ktoré ovplyvňujú teplotu na vnútornom povrchu okna. Sú to napríklad záclony, parapetné dosky čí poloha vykurovacích telies. Teplota, alebo vlhkosť vnútri miestnosti by mala reagovať na zmenu vonkajšej teploty, aby sme sa spádom nedostali na teplotu rosného bodu (ak nám klesne vonkajšia teplota, klesne nám aj povrchová teplota na okne).

Toto sú teploty rosných bodov pri rôznych teplotách v miestnosti a relatívnych vlhkostiach:

Pri ochladení vzduchu nám v uzavretej miestnosti jeho relatívna vlhkosť stúpa, pretože dokáže udržať v "pohybe" menej vody. Zároveň nám ale klesá povrchová teplota na okne. Tu teda vzniká problém pri chladnejších miestnostiach.

Ako ovplyvniť vlhkosť v miestnosti?

  • pre elimináciu rosenia, je vhodné nevypínať kúrenie na večer (dvaja ľudia dvihnú vlhkosť za večer o cca. 10% + spomínané ochladenie miestnosti..)
  • vlhkosť môžeme v zimnom období najjednoduchšie ovplyvniť vetraním. Zimy vzduch z vonku  je suchý a nasaje vlhkosť z vnútra. Vetrať treba krátkodobo - prievanom, aby sme miestnosť len vyvetrali a nie vychladili
  • dá sa to riešiť aj mechanicky napr. odvlhčovačmi, rekuperačnou jednotkou a pod. Pri teplote a vlhkosti je vhodné priebežne kontrolovať „správanie“ sa miestnosti vlhkomerom a teplomerom

Teplotným spádom medzi vonkajšou a vnútornou teplotou dostávame teplotu na povrchu zasklenia. Mala by byt vyššia ako hodnota v tabuľke. Výslednú hodnotu
ovplyvňujú napr. tieto veci: - U-cko okna. Je to hodnota tepelnoizolačnej vlastnosti zasklenia (koeficient prestupu tepla). Čím je U nižšie tým sa nám teplota na povrchu priblíži k teplote miestnosti. - prúdenie teplého vzduchu v miestnosti